loading

THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 2 Đầu 0 69
Đầu 1 3 Đầu 1 90
Đầu 2 0 Đầu 2 78
Đầu 3 3 Đầu 3 79
Đầu 4 3 Đầu 4 88
Đầu 5 3 Đầu 5 74
Đầu 6 7 Đầu 6 79
Đầu 7 3 Đầu 7 89
Đầu 8 2 Đầu 8 90
Đầu 9 4 Đầu 9 74
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 3 Đuôi 0 77
Đuôi 1 4 Đuôi 1 87
Đuôi 2 4 Đuôi 2 87
Đuôi 3 2 Đuôi 3 79
Đuôi 4 4 Đuôi 4 93
Đuôi 5 4 Đuôi 5 96
Đuôi 6 3 Đuôi 6 62
Đuôi 7 1 Đuôi 7 73
Đuôi 8 2 Đuôi 8 87
Đuôi 9 3 Đuôi 9 69
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ