loading

THỐNG KÊ TỔNG LẺ

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 01 0 Cặp 01 7
Cặp 03 0 Cặp 03 8
Cặp 05 0 Cặp 05 6
Cặp 07 0 Cặp 07 8
Cặp 09 1 Cặp 09 7
Cặp 10 0 Cặp 10 14
Cặp 12 0 Cặp 12 10
Cặp 14 0 Cặp 14 7
Cặp 16 0 Cặp 16 9
Cặp 18 0 Cặp 18 7
Cặp 21 0 Cặp 21 3
Cặp 23 0 Cặp 23 5
Cặp 25 0 Cặp 25 13
Cặp 27 0 Cặp 27 2
Cặp 29 0 Cặp 29 5
Cặp 30 0 Cặp 30 7
Cặp 32 1 Cặp 32 4
Cặp 34 0 Cặp 34 10
Cặp 36 1 Cặp 36 9
Cặp 38 1 Cặp 38 7
Cặp 41 1 Cặp 41 10
Cặp 43 0 Cặp 43 10
Cặp 45 0 Cặp 45 10
Cặp 47 1 Cặp 47 5
Cặp 49 0 Cặp 49 4
Cặp 50 0 Cặp 50 7
Cặp 52 0 Cặp 52 5
Cặp 54 3 Cặp 54 9
Cặp 56 0 Cặp 56 6
Cặp 58 0 Cặp 58 5
Cặp 61 1 Cặp 61 10
Cặp 63 1 Cặp 63 11
Cặp 65 2 Cặp 65 10
Cặp 67 0 Cặp 67 6
Cặp 69 0 Cặp 69 6
Cặp 70 1 Cặp 70 6
Cặp 72 1 Cặp 72 9
Cặp 74 0 Cặp 74 10
Cặp 76 0 Cặp 76 8
Cặp 78 0 Cặp 78 9
Cặp 81 0 Cặp 81 10
Cặp 83 0 Cặp 83 8
Cặp 85 0 Cặp 85 11
Cặp 87 0 Cặp 87 9
Cặp 89 0 Cặp 89 5
Cặp 90 0 Cặp 90 4
Cặp 92 0 Cặp 92 6
Cặp 94 0 Cặp 94 10
Cặp 96 0 Cặp 96 2
Cặp 98 1 Cặp 98 11
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ