loading

THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 1 Cặp 00 4
Cặp 02 0 Cặp 02 4
Cặp 04 0 Cặp 04 5
Cặp 06 0 Cặp 06 12
Cặp 08 1 Cặp 08 17
Cặp 11 0 Cặp 11 10
Cặp 13 1 Cặp 13 7
Cặp 15 1 Cặp 15 9
Cặp 17 0 Cặp 17 7
Cặp 19 1 Cặp 19 5
Cặp 20 2 Cặp 20 11
Cặp 22 0 Cặp 22 7
Cặp 24 0 Cặp 24 7
Cặp 26 0 Cặp 26 6
Cặp 28 0 Cặp 28 6
Cặp 31 0 Cặp 31 3
Cặp 33 0 Cặp 33 17
Cặp 35 0 Cặp 35 4
Cặp 37 0 Cặp 37 4
Cặp 39 0 Cặp 39 5
Cặp 40 0 Cặp 40 9
Cặp 42 0 Cặp 42 7
Cặp 44 0 Cặp 44 9
Cặp 46 0 Cặp 46 7
Cặp 48 0 Cặp 48 4
Cặp 51 0 Cặp 51 2
Cặp 53 0 Cặp 53 7
Cặp 55 1 Cặp 55 7
Cặp 57 0 Cặp 57 6
Cặp 59 1 Cặp 59 6
Cặp 60 0 Cặp 60 6
Cặp 62 1 Cặp 62 6
Cặp 64 0 Cặp 64 12
Cặp 66 0 Cặp 66 9
Cặp 68 0 Cặp 68 13
Cặp 71 0 Cặp 71 9
Cặp 73 0 Cặp 73 5
Cặp 75 0 Cặp 75 12
Cặp 77 2 Cặp 77 13
Cặp 79 0 Cặp 79 7
Cặp 80 0 Cặp 80 5
Cặp 82 1 Cặp 82 16
Cặp 84 0 Cặp 84 7
Cặp 86 2 Cặp 86 12
Cặp 88 0 Cặp 88 12
Cặp 91 1 Cặp 91 10
Cặp 93 0 Cặp 93 9
Cặp 95 0 Cặp 95 4
Cặp 97 0 Cặp 97 5
Cặp 99 0 Cặp 99 9
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ