loading

THỐNG KÊ TỔNG CHẴN

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 9
Cặp 02 1 Cặp 02 10
Cặp 04 0 Cặp 04 10
Cặp 06 0 Cặp 06 9
Cặp 08 1 Cặp 08 13
Cặp 11 1 Cặp 11 10
Cặp 13 0 Cặp 13 6
Cặp 15 0 Cặp 15 5
Cặp 17 2 Cặp 17 16
Cặp 19 0 Cặp 19 9
Cặp 20 1 Cặp 20 13
Cặp 22 0 Cặp 22 11
Cặp 24 0 Cặp 24 7
Cặp 26 0 Cặp 26 7
Cặp 28 0 Cặp 28 15
Cặp 31 0 Cặp 31 8
Cặp 33 0 Cặp 33 9
Cặp 35 1 Cặp 35 8
Cặp 37 0 Cặp 37 9
Cặp 39 0 Cặp 39 7
Cặp 40 0 Cặp 40 4
Cặp 42 0 Cặp 42 10
Cặp 44 0 Cặp 44 5
Cặp 46 0 Cặp 46 10
Cặp 48 0 Cặp 48 6
Cặp 51 1 Cặp 51 6
Cặp 53 0 Cặp 53 8
Cặp 55 0 Cặp 55 8
Cặp 57 0 Cặp 57 7
Cặp 59 0 Cặp 59 11
Cặp 60 1 Cặp 60 10
Cặp 62 1 Cặp 62 6
Cặp 64 0 Cặp 64 10
Cặp 66 0 Cặp 66 5
Cặp 68 0 Cặp 68 4
Cặp 71 0 Cặp 71 6
Cặp 73 0 Cặp 73 3
Cặp 75 1 Cặp 75 5
Cặp 77 0 Cặp 77 11
Cặp 79 0 Cặp 79 11
Cặp 80 0 Cặp 80 11
Cặp 82 1 Cặp 82 8
Cặp 84 0 Cặp 84 9
Cặp 86 0 Cặp 86 10
Cặp 88 0 Cặp 88 8
Cặp 91 1 Cặp 91 5
Cặp 93 0 Cặp 93 13
Cặp 95 0 Cặp 95 7
Cặp 97 0 Cặp 97 9
Cặp 99 0 Cặp 99 8
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ