loading

THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 1 Đầu 0 96
Đầu 1 4 Đầu 1 71
Đầu 2 5 Đầu 2 76
Đầu 3 5 Đầu 3 95
Đầu 4 0 Đầu 4 82
Đầu 5 2 Đầu 5 86
Đầu 6 6 Đầu 6 67
Đầu 7 5 Đầu 7 83
Đầu 8 2 Đầu 8 74
Đầu 9 0 Đầu 9 80
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 9 Đuôi 0 91
Đuôi 1 2 Đuôi 1 80
Đuôi 2 4 Đuôi 2 77
Đuôi 3 1 Đuôi 3 65
Đuôi 4 2 Đuôi 4 82
Đuôi 5 2 Đuôi 5 60
Đuôi 6 2 Đuôi 6 79
Đuôi 7 4 Đuôi 7 92
Đuôi 8 0 Đuôi 8 90
Đuôi 9 4 Đuôi 9 94
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ