loading

THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

Thống kê theo Đầu
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 2 Đầu 0 82
Đầu 1 4 Đầu 1 98
Đầu 2 7 Đầu 2 77
Đầu 3 2 Đầu 3 66
Đầu 4 1 Đầu 4 63
Đầu 5 4 Đầu 5 87
Đầu 6 3 Đầu 6 70
Đầu 7 3 Đầu 7 91
Đầu 8 2 Đầu 8 79
Đầu 9 2 Đầu 9 97
Thống kê theo Đuôi
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 1 Đuôi 0 68
Đuôi 1 4 Đuôi 1 88
Đuôi 2 2 Đuôi 2 78
Đuôi 3 4 Đuôi 3 88
Đuôi 4 5 Đuôi 4 96
Đuôi 5 3 Đuôi 5 87
Đuôi 6 2 Đuôi 6 73
Đuôi 7 2 Đuôi 7 68
Đuôi 8 3 Đuôi 8 85
Đuôi 9 4 Đuôi 9 79
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ