loading

Kết quả xổ số Điện toán max 4d

Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 10-04-2021
* Dãy Số Trúng
A
2430
B
6826
C
3671
D
7918
E
5295
G
9567
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 9567 0 15.000.000
Giải nhì 3671
5295
9 6.500.000
Giải ba 2430
6826
7918
10 3.000.000
Giải KK 1   567 63 300.000
Giải KK 2     67
423 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 08-04-2021
* Dãy Số Trúng
A
9348
B
3779
C
6624
D
6307
E
5780
G
9388
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 5780 2 15.000.000
Giải nhì 6624
9348
4 6.500.000
Giải ba 3779
6307
9388
24 3.000.000
Giải KK 1   780 5 300.000
Giải KK 2     80
404 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 06-04-2021
* Dãy Số Trúng
A
3805
B
6658
C
8998
D
5838
E
2935
G
0537
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 00537 0 15.000.000
Giải nhì 2935
8998
30 6.500.000
Giải ba 3805
6658
5838
3 3.000.000
Giải KK 1   537 44 300.000
Giải KK 2     37
353 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 03-04-2021
* Dãy Số Trúng
A
9822
B
4430
C
8964
D
6668
E
2782
G
3086
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6668 3 15.000.000
Giải nhì 9822
4430
3 6.500.000
Giải ba 8964
2782
3086
7 3.000.000
Giải KK 1   668 70 300.000
Giải KK 2     68
681 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 01-04-2021
* Dãy Số Trúng
A
9849
B
7695
C
2453
D
7123
E
9353
G
3532
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 9353 3 15.000.000
Giải nhì 9849
3532
5 6.500.000
Giải ba 7695
2453
7123
8 3.000.000
Giải KK 1   353 22 300.000
Giải KK 2     53
312 30.000
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ