loading

Kết quả xổ số Điện toán max 4d

Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 07-07-2020
* Dãy Số Trúng
A
5142
B
9281
C
4968
D
5407
E
6458
G
5588
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 4968 2 15.000.000
Giải nhì 5588
5142
8 6.500.000
Giải ba 9281
5407
6458
10 3.000.000
Giải KK 1   968 39 300.000
Giải KK 2     68
662 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 04-07-2020
* Dãy Số Trúng
A
0561
B
2101
C
1175
D
5697
E
3007
G
3592
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 00561 1 15.000.000
Giải nhì 5697
1175
2 6.500.000
Giải ba 2101
3007
3592
11 3.000.000
Giải KK 1   561 18 300.000
Giải KK 2     61
350 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 02-07-2020
* Dãy Số Trúng
A
5833
B
2554
C
4215
D
4358
E
0419
G
4102
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 00419 9 15.000.000
Giải nhì 4102
2554
5 6.500.000
Giải ba 5833
4215
4358
33 3.000.000
Giải KK 1   419 53 300.000
Giải KK 2     19
513 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 30-06-2020
* Dãy Số Trúng
A
4333
B
5091
C
3746
D
2059
E
7855
G
6566
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6566 3 15.000.000
Giải nhì 3746
5091
2 6.500.000
Giải ba 4333
2059
7855
2 3.000.000
Giải KK 1   566 35 300.000
Giải KK 2     66
536 30.000
Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 27-06-2020
* Dãy Số Trúng
A
1128
B
8986
C
2782
D
6393
E
6220
G
5239
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2782 1 15.000.000
Giải nhì 6393
5239
6 6.500.000
Giải ba 1128
8986
6220
17 3.000.000
Giải KK 1   782 16 300.000
Giải KK 2     82
353 30.000
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ